TOPข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

วันที่
2022-06-29

เลือกปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไหนให้เหมาะกับการใช้งาน?

ปั๊มโซล่าเซลล์ หนึ่งในอุปกรณ์เครื่องใช้ที่สามารถประยุกต์เข้ากับพลังงานแสงอาทิตย์ได้นั่นก็คือ “ เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ” ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากไฟฟ้า ให้สามารถเข้าถึงเเหล่งน้ำใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องง้อสายส่งไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟแต่อย่างใด ซึ่งเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ หรือเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้ สำหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ ในภาคเกษตรกรรมนั้น นิมยมใช้แบบปั๊มโซล่าเซลล์ เป็นปั๊มสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้านเรือน อาคาร โรงเรียน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ในการเกษตร โดยเป็นปั๊มที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานจาก พลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell, กังหันลม, เครื่องปั่นไฟฟ้า, แบตเตอรี่ หรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ให้สามารถสูบน้ำได้ แม้ไม่มีไฟฟ้า ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตร โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาล เป็นต้น ปั๊มโซล่าเซลล์นั้น สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง ลองมาดูกัน

1. ปั๊มน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับการสูบน้ำในบ่อบาดาลจะต้องเป็นปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบแรงดันสูงแบบปั๊มซัมเมอร์ส เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้จุ่มใต้น้ำในบ่อ หรือใต้ผิวดิน เหมาะสำหรับสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อที่ขุดลึกลงไปค่อนข้างมาก ลักษณะของปั๊มน้ำจะเป็นไปตามขนาดของบ่อ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและแรงดันที่ใช้หรืออาจจะแล้วแต่การออกแบบ


2. ปั๊มหอยโข่งหน้าเล็กโซล่าเซลล์ (ปั๊มหอยโข่ง)

ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ เป็นเครื่องสูบน้ำที่ตัวปั๊มตั้งอยู่บนผิวดิน ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ประเภทนี้นิยมใช้กันมาก เพราะเหมาะต่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไปจนถึง ระบบอาคาร ระบบน้ำร้อน ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหมาะสำหรับสูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง อ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เยอะมากนัก คือลึกไม่เกิน 10 เมตร และปั๊มประเภทนี้สามารถสูบน้ำได้ปริมาณมาก


ส่วนประกอบและประเภทของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

1. แผงโซลาร์เซลล์

2. Solar Inverter (อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์)

3. เครื่องควบคุมประจุ (Charge Controller)

4. แบตเตอรี่ สำหรับเก็บประจุ ในกรณีที่ต้องการใช้งาน ในช่วงเวลาไม่มีแสงแดด

5. ชุดควบคุมการทำงาน สำหรับกำหนดระยะเวลาการทำงานของปั๊มสูบน้ำ

6. ปั๊มสูบน้ำ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ปั๊มบาดาล สำหรับสูบน้ำบาดาล และปั๊มแบบหอยโข่ง สำหรับสูบน้ำผิวดิน

การออกแบบระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์แบบเข้าใจง่ายๆ

1. ต้องรู้ความต้องการของเราก่อน ว่าจะต้องสูบน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง m3/hr (หมายความว่าภายใน 1 ชั่วโมงมีน้ำไหลผ่านได้ 1 ลูกบาศก์เมตร) ถึงจะพอใช้ต่อบ้าน หรือต่อผู้ใช้น้ำทั้งหมู่บ้าน เช่นต้องการ 3,000ลิตร/ชั่วโมง

2. วัดความลึกของบ่อ ความสูงของที่เก็บน้ำ และระยะทางจากแหล่งน้ำถึงที่เก็บน้ำ ทั้งหมดจะนำมารวมกันเรียกว่า เฮด (Head) สูตรคำนวณง่ายๆ ที่ใช้ได้ คือ ความลึกของบ่อ+ความสูงที่เก็บน้ำ+(ระยะทางแนวราบ/10) (สูตรนี้เป็นสูตรคำนวณง่ายๆ แต่ใช้งานได้ในหน้างานจริง หากต้องการค่าที่แน่นอน แนะนำผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยคำนวณให้)

3. นำค่าที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาหาชนิดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ของเรา โดยดูได้จากคู่มือและเนมเพลทของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ว่าพอต่อความต้องการของเราไหม และจะสูบไปถึงแหล่งเก็บน้ำของเราไหม


การทำงานของเครื่องสูบน้ำกับแผงโซล่าเซลล์

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแบ่งออกได้ แบบแยกกับแผงโซลาร์เซลล์ โดยที่แบบรวมกับแผงนั้นมีข้อดีคือ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก จึงมีระยะทำการที่อเนกประสงค์กว่า ในขณะที่แบบแยกกับแผงนั้น เป็นเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์ถูกใช้สำหรับจ่ายพลังงานไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย เช่น หลอดไฟภายในบ้าน เป็นต้น


ลักษณะการทำงาน ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อบาดาล

การทำงานของปั๊มน้ำนี้จะให้ตัวปั๊มจุ่มลงไปในบ่อน้ำบาดาลใต้ดิน เพื่อปั๊มสูบจากน้ำใต้ดิน ขึ้นมาใช้งานด้านบนได้ทันที หรือสูบน้ำ เพื่อเก็บไว้ในแทงค์น้ำ หรืออาจจะต่อตรง เข้ากับระบบจ่ายน้ำ ทางการเกษตรได้เลย เช่น หัวหยด หรือหัวสปริงเกอร์


ลักษณะการทำงาน ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์สำหรับบ่อน้ำ

การทำงานของปั๊มเหมาะสำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความกว้าง ไม่ลึก เช่น บ่อน้ำ แม่น้ำ หนองน้ำ โดยจะวางปั๊มน้ำบนพื้น แล้วสูบน้ำขึ้นมาใช้งานหรือสูบเก็บไว้ในแทงค์น้ำก็ได้ อุปกรณ์หลักจะเป็นปั๊มน้ำบาดาลหอยโข่ง


3. ปั๊ม+มอเตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ถือกำเนิดขึ้นจากการนำเอาแผงโซล่าเซลล์มาต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องสูบน้ำแบบที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ โดยเมื่อนำแผงโซล่าเซลล์มารับแสงแดดก็จะทำการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมาเป็นพลัง งานไฟฟ้า ซึ่งจะส่งต่อพลังงานไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องปั๊มน้ำนั้นให้เกิดการทำงาน และสามารถทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้ทั้งในการเกษตรหรือการอุปโภคบริโภคได้ แค่หลักการง่ายๆ เท่านี้ก็จะทำให้เกษตรกรมีเครื่องปั๊มน้ำพลังโซลาเซลล์มาใช้แบบไม่ต้องเปลืองพลังงานไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีข้อแม้อยู่เล็กน้อย คือเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ทั่วไปในท้องตลาด มีอยู่สองแบบคือ เครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง หรือที่เรียกว่าไฟดีซี (DC) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ กับเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือไฟเอซี (AC) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ แต่ไฟดีซีกับเอซีนี้เป็นคนละกระแส ไม่สามารถใช้ปะปนกันได้ เมื่อมีการนำเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟดีซีก็จะใช้ได้เฉพาะไฟฟ้าที่เป็นดีซี ซึ่งในขณะที่เครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟเอซี ก็จะใช้ได้เฉพาะไฟฟ้าที่เป็นเอซีเท่านั้น ไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้นั้นเป็นกระแสตรง หรือดีซี

หากเครื่องสูบน้ำของคุณเป็นแบบที่ใช้ไฟดีซี หรือปั๊มดีซี อยู่แล้ว ไม่มีปัญหาแน่นอนในการนำมาต่อเชื่อมกับแผงโซล่าเซลล์ เพราะเพียงแค่เชื่อมต่อสายไฟตามวงจรที่ระบุไว้ในคู่มือหรือด้านหลังแผงโซล่าเซลล์ เข้ากับมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำ หากมีแสงอาทิตย์สาดส่องมาเมื่อไหร่ก็จะทำให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้เมื่อนั้น ซึ่งจะทำให้คุณมีปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และยังทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างค่าไฟเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเครื่องสูบน้ำของคุณเป็นแบบที่ใช้ไฟเอซีในการขับเคลื่อนมอเตอร์ ก็ไม่ต้องเสียใจ อาจจะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเข้ามา หรือที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ อินเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ซึ่งอินเวอร์เตอร์นี้จะเข้ามาคั่นตรงกลางระ หว่างแผงโซล่าเซลล์กับตัวเครื่องสูบน้ำ ซึงจะส่งผลทำให้รูปแบบวงจรเป็นแผงโซล่าเซลล์-อินเวอร์เตอร์และเครื่องสูบน้ำ ซึ่งก็คือการใช้อินเวอร์เตอร์นี้จะเข้ามาเป็นตัวกลางโดยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟดีซีที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟเอซี เพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องสูบน้ำแบบเอซีที่คุณมีอยู่ เรียกว่าหากมีแสงอาทิตย์มาเมื่อ ไหร่ก็จะทำให้การใช้งานของเครื่องสูบน้ำเอซีของคุณก็ทำงานได้เมื่อนั้นเช่นเดียวกัน


ลักษณะการทำงานของปั๊ม+มอเตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์

เหมาะสำหรับใช้ในการทำเกษตร พืชสวน ไร่ นา ใช้ทำระบบสปริงเกอร์ ระบบน้ำหยด หรือใช้ผันน้ำเข้าสวน บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ตัวปั๊มน้ำมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่อันตราย ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่ว และมีอายุการใช้งานยางนาน


4. ปั๊มแช่สูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มแช่สูบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถต่อกับแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านเครื่องแปลงไฟ หรือ ต่อเข้ากับระบบแบตเตอรี่ได้โดยตรง เปิดต่อเนื่องได้นาน 20 ชั่วโมง โดยปั๊มต้องแช่อยู่ในน้ำเต็มตัว และมีน้ำไหลสูบตลอดเวลา หากปริมาณน้ำต่ำกว่าครึ่งตัวของปั๊มแช่ เปิดใช้งานต่อเนื่องได้ 6 ชั่วโมง และต้องหยุดพัก การทำงานของปั๊มค่อนข้างเงียบ ไม่ต้องใช้น้ำมัน และไฟฟ้าให้สิ้นเปลือง สามารถใช้พลังงานจากแสงแดดใช้งานกับแผงโซล่าเซลล์ ลดต้นทุนในการทำเกษตรได้ ดูแลง่าย ไม่มีอันตรายจากไฟดูด ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ


ลักษณะการทำงานของ ปั๊มแช่สูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์

เหมาะสำหรับเพื่อใช้งาน การเกษตร การลดน้ำต้นไม้ หรือใช้ผันน้ำ เข้า-ออก ใช้ระบายน้ำในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นใต้ดิน บ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำขังอื่นๆ และปั๊มยังสามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ปั๊มแช่แบตเตอรี่ ผลิตจากสแตนเลส และพลาสติกคุณภาพสูง ปลอดภัยจากสนิม ขดลวดเป็นทองแดงแท้ 100% เคลือบวานิชทนความร้อน แบบไร้แปรงถ่าน


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ได้ที่

Line official : @snptrading

Tel. 02-443-6300

รับชมคลิปวิดีโอได้ที่นี่

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์, ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์, ปั๊มสูบน้ำ, เครื่องมือเกษตร, ปั๊มบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์, โรงงานผลิตปั๊มน้ำ, SNPTrading